Feltörekvő piacok

 
Az Amundi integrált és elemzésen alapuló szemléletmódot követ a feltörekvő piacokba történő befektetés során, a részvények és a kötvények esetében egyaránt. Célja az alfa-hozam elérése, illetve a tartós tőkeveszteség elkerülése. Ennek érdekében kockázatkezelési és portfolióépítési eljárásokat alkalmaz a befektetési folyamat során testre szabott rendszerek segítségével.  

40.7 milliárd eurónyi

AKTÍVAN KEZELT VAGYON

6

GLOBÁLIS

BEFEKTETÉSI
KÖZPONT

70

BEFEKTETÉSI SZAKEMBER

Eszközosztályokon átívelő lehetőség a feltörekvő piacokon

Megközelítésünk egy integrált folyamat keretében fogja át az eszközosztályokat a lehetőségek felfedezése érdekében

Több nézőponton alapuló befektetői rálátás

Makrogazdasági, kötvény- és részvénypiaci elemzések

  • Strukturális témák, ciklusok (rövid- és hosszú távú) azonosítása
  • Trendek felhasználása bottom-up ötletekhez

Kötvény-és részvényelemzés együttesen  működik

  • A kötvény- és részvénypiaci elemzések során beépítésre kerülnek az ESG alapelvek
  • A tőkeszerkezet, az üzleti fundamentumok és a piaci driverek elemzése a kötvények és a részvények esetében egyaránt egyedi nézőpontot biztosít és elmélyíti az Amundi ismereteit azokkal a vállalatokkal kapcsolatban, amelyekbe befektet

Kockázatkezelés és portfólióépítés

  • A tudatos kockázatvállalók határozzák meg a portfóliók elvárt hozamát

A bottom-up és a makrogazdasági elemzések párosítása a kvantitatív elemzéssel és a stratégiával

  • Az integrált befektetési folyamat az Amundi feltörekvő piaci befektetői számára előnyt jelentenek 

Makro elemzés 

A jelen tájékoztató kizárólag a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény(„Kbftv.”) szerint „Szakmai” befektetőnek minősülő ügyfeleknek készült, azaz, akik a MiFID II. Irányelv és a Bszt. szerint szakmai ügyfélnek minősülnek, vagy kérés esetén szakmai ügyfélként kezelhetők, vagy a Kbftv. szerint legalább százezer euró vagy annak megfelelő értékű kollektív befektetési értékpapírba történő befektetésre vállalnak kötelezettséget.
A weboldalon található információk nem a széles nyilvánosság tájékoztatását szolgálják, és azok nem használhatók a helyi jogszabályok értelmében lakossági befektetőnek minősülő látogatók, valamint az 1933. évi Amerikai Értékpapírtörvény hatálya alá tartozó Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) által kiadott „S Rendelet” értelmében USA-beli személynek (US Persons) minősülő személyek tájékoztatására sem.
A weboldalon szereplő tájékoztatás semmilyen körülmények között sem minősül az Amundi Alapkezelő Zrt. vagy az Amundi bármely tagvállalata részéről pénzügyi eszközök vételére/eladására tett ajánlatnak, befektetési tanácsnak, befektetési elemzésnek, befektetési ajánlásnak vagy egyéb befektetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó ajánlatnak.
A befektetések kockázattal járnak. A befektetés hozama nem garantált. A múltbeli hozam nem jelent garanciát és megbízhatóan nem is jelzi előre a jelenlegi, vagy a jövőbeli teljesítményt. A befektetés hozama és eredeti értéke emelkedhet vagy csökkenhet, mely az eredetileg befektetett összeg elvesztését eredményezheti.
Minden esetben kérje befektetési tanácsadó segítségét annak eldöntésére, hogy a választott befektetési eszköz megfelel-e az Ön befektetői profiljának, és a befektetési döntést ne hozza meg kizárólag a jelen weboldalon közölt tájékoztatás alapján! Fogyasztónak minősülő látogatóink számára javasoljuk, hogy látogassanak el az alábbi weboldalakra is: www.mnb.hu/fogyasztovedelem; https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/befektetes-megtakaritas.
Az Amundi sem közvetlenül, sem közvetve nem vállal felelősséget a jelen tájékoztatásban foglalt információk felhasználásáért, továbbá semmilyen körülmények között nem terheli felelősség a jelen tájékoztatásban szereplő információk alapján meghozott döntésekért. A jelen tájékoztatás tartalma az Amundi előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolható, sokszorosítható, módosítható, fordítható le és nem terjeszthető olyan országban honos illetve olyan joghatóság alá tartozó harmadik személyek részére, ahol az Amundit a termékek tekintetében regisztrációs kötelezettség terhelné, vagy ahol ez jogszabályba ütközne.
A jelen tájékoztatást az Amundi kizárólag általa megbízhatónak ítélt források alapján nyújtja, és jogosult az abban foglaltakat előzetes értesítés nélkül módosítani!