Tőkevédett alapok

Befektetésének biztonsága érdekében az Amundi széles választékát kínálja azoknak a befektetési formáknak, amelyek tőkevédelmet nyújtanak1 – ilyenek például a strukturált alapok és kötvények.

Szakértők támogatásával

Az elhúzódó pénzügyi válság és a kamatok csökkenése érzékenyen érintette azokat a megtakarítással rendelkező befektetőket, akik nem mindig kívánják tőkéjüket korlátok nélkül kockáztatni egy ötéves – vagy hosszabb – befektetési időszak során.

Erre reagálva az Amundi befektetési megoldások széles körét kínálja azoknak a megtakarítással rendelkező ügyfeleknek, akik vagyonuk diverzifikálásával kívánják kordában tartani befektetésük kockázatát.

Az Amundi garantálja, hogy a befektetők visszakapják a teljes befektetett tőkét (mínusz a jegyzési díj), ha garantált alapba fektetnek, vagy legalább tőkéjük egy részét, ha részben garantált alapba fektetnek, feltéve hogy a befektetett összeg a befektetés lejáratáig az alapban marad.

Védje tőkéjét hosszabb távon

garantált alappal!

Az Amundi szakértelmének sarokpontjai

Az 1990-es évek óta elismert portfóliókezelő vállalat ezen a területen

Innovatív termékfejlesztés a piaci körülményekhez való alkalmazkodás érdekében

Házon belül külön részleg foglalkozik ezzel a termékkörrel

A befektetett tőkét a lejárat időpontjára garantáló vagy védő alapok

Az Amundi garantált vagy feltétel nélkül védett befektetési alapjai (Fonds Communs de Placement (FCP)) lehetővé teszik, hogy a befektetők részesüljenek a hosszú távú pénzügyi piacok potenciális teljesítményéből, azon felül, hogy a meghirdetett időszak végén visszakapják befektetett tőkéjüket.

A termékpaletta olyan diverzifikált alapokból és strukturált alapokból áll, amelyek esetében garancia vagy valamilyen részleges védelem vonatkozik a befektetett tőkére. Ennek a tőkevédelemnek vagy tőkegaranciának a fedezete részben az alap teljesítménye. Többféle befektetési megoldás szerepel a kínálatban, például strukturált alapok, alapok alapjai stb.

Ezeket a termékeket a helyi szabályozási és pénzpiaci adottságokhoz igazítjuk, különösen Európában és Ázsiában.

Az Ön szolgálatában!

No.1

A strukturált alapok vezető portfóliókezelője Európában2

No.1

a strukturált alapokba befolyó befektetések terén az eurózónában3

43%

piaci részesedés Franciaországban a garantált alapokban kezelt vagyon értékét tekintve4

1. A tőkevédelem egyes alapokban minimális teljesítményhez lehet kötve. E minimális teljesítmény hiányában a befektetőt tőkeveszteség érheti az alap veszteségének megfelelő mértékben.

2. Forrás: Amundi, 2018. novemberi adat

3. Forrás: Structured Retail Products, 2018 (alapok és értékpapírok)

4. Forrás: Europerformance, 2018. dec. 31.

"Jelen tájékoztatás nem minősül az Amundi vagy bármely tagvállalata (a továbbiakban együttesen: az „Amundi”) részéről az ÁÉKBV (UCITS), ABA (AIF) befektetési alapok vagy SICAV (nyílt végű befektetési társaság) (a továbbiakban együttesen: az „alapok”) tekintetében tett vételi vagy eladási ajánlatnak, befektetési tanácsadásnak, befektetési elemzésnek, befektetési ajánlásnak vagy egyéb befektetési szolgáltatásra irányuló ajánlatnak.
A fentiekben bemutatott előrejelzések, értékelések és statisztikai elemzések kizárólag azt a célt szolgálják, hogy segítsünk lehetséges befektetőinknek jobban megérteni az adott témaköröket. Előfordulhat, hogy ezen előrejelzések, értékelések és statisztikai elemzések szubjektív becsléseken, illetve feltételezéseken alapulnak, és a számos – akár eltérő következtésére vezető – módszertan közül egyetlen kiválasztott módszertan alkalmazásával készültek. A fentiekből következik, hogy ezeket az előrejelzéseket, értékeléseket és statisztikai elemzéseket nem tekinthetjük bizonyított ténynek, s így nem használhatjuk jövőbeli események pontos becslésére sem.
A befektetések kockázattal járnak. A befektetés hozama nem garantált. A múltbeli hozam nem jelent garanciát és megbízhatóan nem is jelzi előre a jelenlegi vagy a jövőbeli teljesítményt.
Amennyiben Ön szeretne befektetni, minden esetben kérje befektetési tanácsadó segítségét annak eldöntésére, hogy a választott befektetési eszköz megfelel-e az Ön befektetői profiljának, és a befektetési döntést ne hozza meg kizárólag a jelen weboldalon közölt tájékoztatás alapján! Felhívjuk lehetséges befektetőink figyelmét, hogy a befektetést megelőzően mindenképpen tájékozódjanak arról, hogy az általuk választott befektetési forma megfelel-e a működésük szerinti ország jogszabályi előírásainak, illetve, hogy a befektetésre milyen adózási szabályok vonatkoznak, és minden esetben alaposan tanulmányozzák az alapra vonatkozó hatályos jogi dokumentumokat. Kérjük, hogy az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási és egyéb költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok mindenkor aktuális hivatalos Tájékoztatójából és (magyarországi bejegyzésű alapok esetében) Kezelési Szabályzatából, illetve a Kiemelt Befektetői Információ (KIID) című dokumentumából (együttesen „hivatalos dokumentumok”). Ezen dokumentumok az Alapkezelő által létrehozott és kezelt magyarországi bejegyzésű alapok esetében magyar nyelven megtalálhatók az Alapkezelő jelen www.amundi.hu című honlapján, az alapok forgalmazási helyein, a vezető forgalmazó www.unicreditbank.hu című honlapján illetve a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyelet) által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu honlapon. Az Amundi más tagvállalatai által létrehozott luxemburgi bejegyzésű alapok esetében a felsorolt hivatalos dokumentumok fő szabály szerint angol nyelven – a Kiemelt Befektetői Információk (KIID) magyar nyelven is - érhetők el jelen www.amundi.hu weboldalról hiperlinken keresztül, illetve a www.amundi.lu honlapon. Az alapokhoz kapcsolódó forgalmazási költségekről a Tájékoztató és Kezelési szabályzat mellett a forgalmazó mindenkor hatályos kondíciós listája nyújt tájékoztatást.
Bármely befektetési döntést kizárólag a befektetőnek az alapba történő befektetését megelőzően, illetve külön kérésre átadott hivatalos dokumentumokban, az alapok éves és féléves jelentéseiben szereplő információk alapján szabad meghozni.
Az Amundi sem közvetlenül, sem közvetve nem vállal felelősséget a jelen tájékoztatásban foglalt információ felhasználásáért, továbbá semmilyen körülmények között nem terheli felelősség a jelen tájékoztatásban szereplő információk alapján meghozott döntésekért. A jelen tájékoztatás tartalma az Amundi előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolható, sokszorosítható, módosítható, fordítható le és nem terjeszthető olyan országban honos illetve olyan joghatóság alá tartozó harmadik személyek részére, ahol az Amundit az alap tekintetében regisztrációs kötelezettség terhelné, vagy ahol ez jogszabályba ütközne. Az egyes alapok, illetve valamely alaphoz kapcsolódó részalapok nem feltétlenül és nem minden esetben forgalmazhatók minden országban és nem vásárolhatók minden befektető által.
A jelen tájékoztatást az Amundi kizárólag általa megbízhatónak ítélt források alapján nyújtja, és jogosult az abban foglaltakat előzetes értesítés nélkül módosítani.
".