CPR Invest - Climate Action

Miért éppen Climate Action? 

Climate Action annyit tesz: Klímaküzdelem. Miért beszélünk róla?

A Föld átlaghőmérséklete soha nem látott sebességgel növekszik, ami visszafordíthatatlan változásokat okoz. Jelenleg ezért a legfontosabb környezeti kihívás ezeknek a változásoknak a megfékezése: a jövőnk függ ettől.

Miért a CPR Invest – Climate Action befektetési alap?

» Mert befektetési témája földi létünk- és gazdaságunk jövőjéhez járulhat hozzá.

» Mert környezeti kérdésekben egy elismert, külső szakértő partnerrel (CDP) működik együtt.

» Az összes szektort felölelő befektetési univerzumból választja ki portfóliójának elemeit annak érdekében, hogy minden erőfeszítést be tudjon csatornázni a klímaváltozás elleni küzdelembe.

A CPR Invest – Climate Action célja, hogy a klímaváltozás hatásainak korlátozása iránt elkötelezett nemzetközi részvényekbe történő befektetésekkel hosszú távon (legalább öt év) felülmúlja a globális tőkepiacok teljesítményét, miközben befektetési folyamatába integrálja a környezeti (Environmental – E), társadalmi (Social – S) és vállalatirányítási (Governance – G) (együtt: ESG) kritériumokat.

A környezeti szempontból leginkább elkötelezett vállalatok azonosításához az Alap a CDP (Carbon Disclosure Project, egy aktív és független, környezetvédelmi kérdésekben széles körben elismert civil szervezet) által szolgáltatott adatokra támaszkodik.

Kérjük, tájékozódjon a hivatalos dokumentumokról, a kockázatokról és az elmúlt időszaki teljesítményekről erre a linkre történő kattintással!

A Climate Action az SFDR [1] 9. cikknek megfelelő pénzügyi termék, mivel fenntartható befektetési célt követ.

[1]  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 rendelete (2019. november 27.).

Klímaváltozás: a 21. század kritikus problémája

A klímaváltozás következményeit már nem lehet letagadni, hiszen minden nap szerepelnek a hírekben. A civil szervezetek és az állampolgárok kezdeményezései, valamint a nemzetközi együttműködés közös újragondolást indítottak el: lehetőségeihez mérten mindenkinek van teendője.

  • Halaszthatatlan a cselekvés a klímavédelem terén: a helyzet és a kilátások felmérése
  • A párizsi klímaegyezmény betartása elengedhetetlen, bár lehet, hogy nem elégséges lépés a nemzetközi éghajlatvédelem terén
  • A vállalatok környezeti erőfeszítéseinek értékelése a CDP feladata
  • CPR Invest - Climate Action: A befektetés cselekvést jelent - a klímavédelem segítését

Mindenki tehet valamit!

  • Tegyünk az éghajlat védelme érdekében, hogy biztosíthassuk az emberiség jövőjét!

Az idő fogy! A Föld hőmérséklete minden eddiginél gyorsabban növekszik. A NASA adatai szerint a 19. század vége óta a 17 legmelegebb nyárból 16 volt 2001 és 2019 között. A következmények az emberekre és az ökoszisztémákra nézve pusztítóak. Ha nem teszünk semmit, ezek a folyamatok visszafordíthatatlanná válhatnak.

  • A vállalatok döntő szerepet játszanak a klímavédelemben

Mi áll a globális felmelegedés hátterében? Az üvegházhatású gázok kibocsátásának globális növekedése - a kibocsátás 1990 óta* megduplázódott - a döntően fosszilis tüzelőanyagok és az ipari eljárások alkalmazásának következménye. Ezért elsősorban a vállalatok feladata, hogy bekapcsolódjanak az éghajlatváltozás elleni harcba, és mindent megtegyenek, ami tevékenységük átalakításához szükséges.

*Forrás: ENSZ

  • Fontos a nemzetközi együttműködés

A klímavédelem az elkövetkező évtizedek egyik legfontosabb feladata, ezért az ENSZ beemelte a 2030-ig elérendő fenntartható fejlődésre vonatkozó célok közé (SDG-k - Fenntartható Fejlődési Célok). A párizsi klímaegyezmény, amelyet szintén az ENSZ aktív részvételével hoztak tető alá, előírja, hogy a globális hőmérsékletemelkedést 2 °C-ra kell leszorítani az iparosodás előtti értékekhez képest, és további erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy az emelkedés éves szinten legfeljebb 1,5 °C legyen.

  • A befektetőknek is felelősséget kell vállalniuk

Mint minden más szereplő, befektetéskezelő társaságként mi is felelősséggel tartozunk. Ez azt jelenti, hogy támogatjuk a globális felmelegedés ellen küzdő vállalatokat és ezáltal csökkentjük – ügyfeleinket képviselve - a befektetések éghajlati kockázatát.

Széles befektetési univerzum fenntartható megközelítéssel

Amellett, hogy az Alap a gazdaság minden szegmensében keresi a legjobb gyakorlatokat, kizárási politikákat is alkalmaz. A helytelen ESG-magatartást tanúsító vállalatokat kizárja a portfólióból.

Az iparági elemzéseket követően az értékpapírok kiválasztása annak  figyelembevételével történik, hogy az adott vállalat mennyire elkötelezett a klímavédelmi célok mellett. Minél több üvegházhatású gázt bocsát ki egy vállalat jelenleg, annál nagyobb hatást érhetnek el saját károsanyag kibocsátásának csökkentése érdekében tett lépései. A Climate Action abban különleges, hogy ezeknek a nagy kibocsátóknak a részvényeibe is fektet abban az esetben, ha meggyőző és jól alátámasztott tervet dolgoztak ki és mutatnak be saját károsanyag kibocsátásuk csökkentésére.

A végleges portfólió körülbelül 80 társaságnak a részvényeit tartalmazza, amelyek elemzői vélemények alapján a legjobb pénzügyi és nem pénzügyi kilátásokkal rendelkeznek.

A CPR Invest – Climate Action befektetési alap lakossági ügyfelek számára az UniCredit Bank és az Erste Bank országos fiókhálózatában érhető el.

Jogi nyilatkozat

Jelen kereskedelmi kommunikáció a CPR Invest - Climate Action („Alap”) kollektív befektetési formáról ad tájékoztatást. Az Alap a CPR Invest („Termék”) egyik részalapja. A Termék a Luxemburgi Nagyhercegség jogszabályai alapján Átruházható Értékpapírokkal Foglalkozó Kollektív Befektetési Vállalkozásként (ÁÉKBV) létrehozott, több részalapból álló, nyílt végű befektetési társaság (société ’investissement à capital variable, SICAV), felügyeli a luxemburgi Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF”). A Termék kezelője az CPR Asset Management (CPR AM), 90, Boulevard Pasteur, F 75015 Paris, France.

Az Alap fenntartható befektetési célt követ az ESG-kritériumok befektetési folyamatba történő beépítése mellett és törekszik arra, hogy befektetési univerzumának átlagos ESG-pontszáma feletti portfólió-ESG-pontszámot érjen el. A további részletek az Alap tájékoztatójában találhatóak.

Jelen tájékoztatás nem ad teljes körű információt az Alapról és a forgalmazás feltételeiről, nem minősül pénzügyi eszközök vételére/eladására tett ajánlatnak, befektetési tanácsnak, befektetési elemzésnek, befektetési ajánlásnak vagy egyéb befektetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó ajánlatnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése.

Nem képez eladási, vagy vételi ajánlatot az Amerikai Egyesült Államokban, illetve annak jogrendszere hatálya alatt álló területeken és birtokokon valamint az Alap Tájékoztatójában szereplő definíció szerinti „USA-beli személynek”.

A befektetés kockázattal jár. A befektetett tőke, és a befektetésekből származó jövedelem emelkedhet, illetve csökkenhet, a befektetés értéke az eredetileg befektetett összegnél alacsonyabb is lehet. Az Alaphoz nem kapcsolódik hozam- vagy tőkegarancia, hozam- vagy tőkevédelem. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére. Az Alapba való befektetés feltételeit az Alap nyilvános forgalomba hozatalával illetve folyamatos forgalmazásával kapcsolatosan közzétett kiemelt befektetői információ („KIID”) és hatályos tájékoztató (együtt: „Dokumentáció”) tartalmazza, melyek díjmentesen érhetők el a www.amundi.lu honlapon. A KIID magyar nyelven, az egyéb dokumentumok angol nyelven állnak rendelkezésére. Befektetése előtt győződjön meg arról, hogy teljes körűen és mélységében is megértette a Dokumentációban foglaltakat, körültekintően mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait, költségeit és konzultáljon professzionális tanácsadóval.

Ezt a dokumentumot az Amundi Asset Management (90 boulevard Pasteur -75015 Paris- France - 437 574 452 RCS Paris. - www.amundi.com ) egy société par actions simplifiée (speciális francia részvénytársasági forma) jelentette meg, mely egy portfólió- és alapkezelő társaság, amelyet a francia értékpapír-felügyeleti hatóság (Autorité des Marchés Financiers – „AMF”) felügyel, engedélyének száma: GP 04000036.

Az Alap magyarországi forgalmazását a CSSF által a Magyar Nemzeti Bank részére küldött értesítés tette lehetővé.