Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja

Mit jelent az, hogy klímatudatos?

A klímatudatos ebben az esetben azt jelenti, hogy a befektetési döntéseken keresztül igyekszik tenni a klímaváltozás ellen. Mégpedig úgy, hogy azokba a vállalatokba fektet, amelyek kötelezettséget vállalnak kibocsátásuk csökkentésére vagy példát mutatnak a klímabarát működésben.

Ön tehát befektetőként is tehet a klímaváltozás mérséklése érdekében! Például azzal, hogy felelős befektetést választ. Erre nyújt lehetőséget az Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja („Alap”).

Miért az Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja?

Ön forintban érheti el a klímavédelmi célokat kitűző befektetést.

Az Alap egyesíti a szigorú pénzügyi elemzést és az ESG* szempontok figyelembevételét a befektetési eszközök kiválasztása során.

Közepes kockázatú, részvény és kötvény befektetéseket egyaránt tartalmazó, döntően befektetési alapokon keresztül megvalósuló, kiegyensúlyozott portfólió.

* A portfólió eszközeinek minimum 80%-át az „ESG” (E – Environmental/környezeti, S – Social/társadalmi, G – Governance/vállalatirányítási) szempontrendszer alapján kialakított befektetések teszik ki.

Miért játszanak döntő szerepet a vállalatok a klímavédelemben?

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának több, mint 70%-ért a vállalatok felelősek*.

Ezért elsősorban a vállalatok feladata, hogy bekapcsolódjanak az éghajlatváltozás elleni harcba, és mindent megtegyenek, ami tevékenységük átalakításához, az energiaátmenet megvalósításához szükséges.

*Forrás: CPR Asset Management tanulmány

Hogyan járulhatnak hozzá a vállalatok a klímaváltozás mérsékléséhez?

» Kibocsátás csökkentési tervet dolgoznak ki és hajtanak végre

» Növelik az újrahasznosítás mértékét

» Zöld finanszírozást alkalmaznak

» Áttérnek a tiszta energia felhasználására

» Csökkentik karbonlábnyomukat

Kiemelten fontos portfólióelem: CPR Invest – Climate Action befektetési alap

Az Alap részvénytípusú eszközei között fontos szerepet kap a CPR Invest – Climate Action befektetési alap („Climate Action”) különleges tematikus befektetési politikája okán.

A befektetők képesek megváltoztatni a vállalatok viselkedését azzal, ha befektetési döntéseik során a környezettudatosabb vállalatokat részesítik előnyben. A Climate Action alapnak ez a lényege: a klímatudatos vállalatokra koncentrál. Minél több üvegházhatású gázt bocsát ki jelenleg egy vállalat, annál nagyobb hatást érhetnek el saját  kibocsátásának csökkentése érdekében tett lépései.

A Climate Action abban különleges, hogy ezeknek a nagy kibocsátóknak a részvényeibe is fektet abban az esetben, ha meggyőző és jól alátámasztott terveket dolgoztak ki és mutatnak be saját kibocsátásuk csökkentésére.

A Climate Action a CDP (Carbon Disclosure Project, egy aktív és független, környezetvédelmi kérdésekben széles körben elismert civil szervezet) által szolgáltatott adatokra támaszkodik, ami lehetővé teszi a környezeti szempontból leginkább elkötelezett vállalatok körének azonosítását.

Befektetési döntése meghozatala előtt kérjük, hogy mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésekből esetlegesen származó károkat!

Ennek érdekében kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át az Alap Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát , illetve Kiemelt Befektetői Információját (KIID).

Forgalmazási helyek

Az Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja lakossági és szakmai ügyfelek számára az UniCredit Bank országos fiókhálózatában érhető el.

Fontos tájékoztatás

Az Alap kezelője az Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: „Alapkezelő”), tev.eng.sz.: III/100.001-5/2002., illetve III/100.001-6/2003., H-EN-III-1120/2012., illetve H-EN-III-136/2014. Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (továbbiakban „Forgalmazó”) tev. eng. sz.: I-1523/2003., a Budapesti Értéktőzsde tagja.

Jelen figyelemfelhívás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény értelmében kereskedelmi kommunikációnak, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény alapján pedig marketingközleménynek minősül.

Jelen dokumentum tájékoztatás céljára szolgál, nem ad teljes körű információt az Alapról és a forgalmazás feltételeiről, nem minősül pénzügyi eszközök vételére/eladására tett ajánlatnak, befektetési tanácsnak, befektetési elemzésnek, befektetési ajánlásnak vagy egyéb befektetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó ajánlatnak.
Jelen kiadvány nem képez eladási, vagy vételi ajánlatot az Amerikai Egyesült Államokban, illetve annak jogrendszere hatálya alatt álló területeken és birtokokon, valamint az Alap Tájékoztatójában szereplő definíció szerinti „USA-beli személynek”. Az Alap nem kerül bejegyzésre az Amerikai Egyesült Államokban a befektetési társaságokról szóló 1940. évi törvény hatálya alatt, és az Alap által kibocsátott befektetési jegyek bejegyzése sem történik meg az Amerikai Egyesült Államok értékpapírokról szóló 1933. évi törvénye szerint.

A diverzifikáció nem garantálja a profitot és nem véd a veszteségtől. A befektetések kockázattal – többek között politikai és devizakockázattal – járnak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy befektetésének értéke emelkedhet, illetve csökkenhet is, és akár a teljes befektetett tőke elveszhet. A múltbéli hozam nem tekinthető, és semmiképp sem tekintendő garanciának a jövőbeli teljesítményre nézve.

Befektetési döntése meghozatala előtt kérjük, hogy mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és a befektetésekből esetlegesen származó károkat. Ennek érdekében kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át az Alap Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban „Felügyelet”) által jóváhagyott, hatályos, hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, illetve Kiemelt Befektetői Információját (KIID), amelyek az Alapkezelő (www.amundi.hu) és a Forgalmazó (www.unicreditbank.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.mnb.hu honlapon (a továbbiakban együttesen: Közzétételi helyek) érhetők el. Kérjük továbbá, hogy befektetését megelőzően olvassa át a Forgalmazó mindenkor aktuális, a befektetési jegyek forgalmazásának feltételeit, valamint forgalmazási és visszaváltási díjait is tartalmazó Kondíciós listáját és Üzletszabályzatát, amelyek hozzáférhe¬tők a forgalmazási helyeken, valamint a Forgalmazó honlapján. Az Alaphoz kapcsolódó rendszeres tájékoztatási kötelezettségnek az Alap nevében az Alapkezelő köteles eleget tenni az éves és a féléves jelentésnek, illetve a havi portfólió-jelentésnek a Közzétételi helyeken történő megjelente¬tésével.

Jelen dokumentum nem tartalmazza az Alap befektetési jegyeinek megvételével, tartásával, eladásával kapcsolatos adókövetkezmények teljes körű tárgyalását és nem minősül adójogi tanácsadásnak. Befektetési döntéséhez kapcsolódó adószempontok elbírálásában kérje ki adótanácsadó vagy szakértő véleményét.
Jelen kereskedelmi kommunikáció közzétételre kerül az Alapkezelő (www.amundi.hu) és a Forgalmazó (www.unicreditbank.hu) honlapján.

Amundi Alapkezelő Zrt. - az Amundi Csoport tagja / Székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. III. em.,
Tel: +36 1 577 4200 / E-mail: alapkezelo@amundi.com / Információ az alapokról: www.amundi.hu, www.kozzetetelek.mnb.hu / Információ a Forgalmazóról: www.unicreditbank.hu

A dokumentumban foglalt információk a szerkesztés időpontjára vonatkozóan tekintendők pontosnak. Az adatok, vélemények és előrejelzések előzetes értesítés nélkül módosíthatók. A dokumentum szerkesztése 2020. október 22-én zárult le.