Panaszkezelés

Tisztelt Ügyfelünk, Befektetőnk

Az Amundi Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) számára nagyon fontos, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokkal ügyfelei elégedettek legyenek. Sajnos minden
erőfeszítésünk ellenére előfordulhat olyan eset, amikor ügyfelünk, illetve befektetőnk valamely szolgáltatásunkkal, vagy termékünkkel kapcsolatban kifogást, elégedetlenséget fogalmaz meg. Tudjuk, hogy ilyenkor milyen fontos, hogy a panaszok kivizsgálása és kezelése alapos, hatékony és késlekedés nélküli legyen, illetve minden esetben megfeleljen a törvényi és egyéb előírásoknak.

Ennek szellemében készítettük el Panaszkezelési Szabályzatunkat, mely alapján az alábbi módokon tudja eljuttatni panaszát az Alapkezelőhöz:

Szóban

  • Személyesen: az Alapkezelő székhelyén (1011 Budapest, Fő utca 14. III. em.) minden munkanap 8 órától 16 óráig
  • Telefonon: a +36 1 577-4288-as panaszvonalon minden munkanap 8 órától 16 óráig, illetve minden szerdán 8 órától 20 óráig

Felhívjuk figyelmét, hogy telefonon folytatott beszélgetését rögzítjük, és azt az adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően kezeljük. Az Alapkezelő a rögzített hangfelvételt 5 évig megőrzi

Írásban

  • Postai úton: az Alapkezelőnek, annak székhelyére (1011 Budapest, Fő u. 14.) címzett levél útján
  • Faxon: a +36 (1) 577-4250 számra elküldött üzenet útján
  • Elektronikusan/e-mailen: az alapkezelo@amundi.com címre küldött üzenettel

Az Alapkezelő a panaszokat elektronikus eléréssel – üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva – folyamatosan fogadja.

Célunk, hogy minden lehetséges módon segítsük Önt a felmerült problémák megoldásában és az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével, teljes körűen vizsgáljuk ki és válaszoljuk meg panaszát a törvény adta 30 napos határidőn belül.

Amennyiben igyekezetünk ellenére, a kapott válasz alapján Ön úgy ítéli meg, hogy panaszát nem megfelelően kezeltük, úgy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény értelmében lehetősége van reklamációjával írásban a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) fordulni. Ezen túlmenően kezdeményezheti az MNB által működtetett Pénzügyi Békéltető Testület (PBT), vagy az illetékes bíróság eljárását.

Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ
levelezési címe: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777.
telefon: (06 80) 203 776
email cím:  ugyfelszolgalat@mnb.hu

Pénzügyi Békéltető Testület
levelezési címe: 1525 Budapest, BKKP Pf. 172.
telefon: (06 80) 203 776
email cím:  ugyfelszolgalat@mnb.hu

A jelen figyelemfelhívásunk végére bemásolt linkeken az alábbi információk, illetve dokumentumok érhetőek el:

  • A pénzügyi panaszokkal kapcsolatos teendőkről szóló, a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon szereplő tájékoztatás,
  • Az MNB panaszkezelési formanyomtatványa, a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve az MNB felé továbbítható fogyasztói kérelmek formanyomtatványai,
  • Nyomtatványok arra az esetre, ha panaszát meghatalmazott útján kívánja benyújtani,
  • Az Alapkezelő panaszkezelési tevékenységének legfőbb elveit, a panaszkezelési folyamatról szóló egyértelmű, pontos és naprakész információkat tartalmazó Panaszkezelési szabályzat.

Kapcsolódó linkek