Fenntartható fejlődés, fenntartható pénzügyi megoldások

A felelős befektetés célja, hogy a fenntartható fejlődés alapelveit beépítse a pénzügyi megoldásokba, más szóval olyan fenntartható megoldásokat hozzon létre, amelyek segítenek megóvni a természeti és emberi erőforrásokat.

Globális tudatosság

Ez a megközelítés arra törekszik, hogy emberi és természeti kritériumok alapján pozitív hatást gyakoroljon bolygónkra. A globális tudatosság világszerte terjed, az éghajlatváltozással, a társadalmi problémákkal és az egyenlőtlenséggel kapcsolatos viták a politikai és gazdasági döntéshozatal fókuszába kerültek. A pénzügyi szereplők kulcsfontosságú láncszemet jelentenek az energiarendszerek átalakításában azáltal, hogy átláthatóbb befektetési megoldásokat kínálnak ígéretes hosszú távú kilátásokkal.

A felelős befektetés sarokpontjai

Cselekvés egy jobb világ érdekében olyan cégek támogatásán keresztül, amelyek elkötelezettek a fenntartható fejlődés iránt

Kvalitatív, nem pénzügyi szempontok integrálása a befektetési döntések meghozatalakor

Hosszú távon gondolkodó befektetési tevékenység, az elért eredmények nyilvánossá tétele

Fenntartható Fejlődési Célok

2015-ben az Egyesült Nemzetek Szervezete nemzetközi hivatkozási alapot teremtett a felelős befektetések számára, amikor meghatározta a Fenntartható Fejlődési Célokat (Sustainable Development Goals – SDG), amelyek 17 nagyobb témát jelölnek ki világunk átformálása érdekében, például az energiarendszerek átalakítását (energy transition), a szegénység elleni küzdelmet, az oktatáshoz való hozzáférést vagy a nemek közötti egyenlőséget.

UN's website

Hogyan fektet be felelősen az Amundi?

A felelős befektetés gyakorlatának kialakítására több stratégia is létezik, amelyekben az elemzés túlmegy a tisztán pénzügyi kritériumok alkalmazásán:

Kizárás: Azoknak a vállalatoknak a kizárása, amelyeknek a tevékenysége a nemzeközi normák szerint károsnak minősül (pl. nukleáris ágazat, fegyverek)

Hatás befektetés: Befektetés azzal a céllal, hogy valamilyen társadalmi és/vagy környezeti hatást érjünk el

Részvétel és szavazás: A szavazati jog gyakorlása a társasági közgyűléseken azzal a céllal, hogy az Amundi befolyásolni tudja a cégek politikai és stratégiai döntéseit

Fenntarthatósági tematika: Olyan befektetések, amelyek hozzájárulnak a társadalmis és/vagy környezeti kihívások leküzdéséhez valamilyen egyedi területen, például, víz, oktatás, élelmezés stb.

ESG: A környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (Environmental, Social and Governance – ESG) tényezők figyelembe vétele a nem pénzügyi elemzésben. Ez a legelterjedtebb irány a felelős befektetések értékelésében, amin belül több módszer is lehetséges. A leggyakrabban az "osztályelső" (Best-in-Class) stratégiát használják, amely az egyes ágazatok legjobb vállalatainak ESG kritériumok alapján történő kiválasztását, és az ezekhez a vállalatokhoz való viszonyítást jelenti a besorolások meghatározása során.

Ezen túl….

ESG Montagne
Konkrét megközelítés

Amundi: vezető a felelős befektetések terén

Tudjon meg többet

"Jelen tájékoztatás nem minősül az Amundi vagy bármely tagvállalata (a továbbiakban együttesen: az „Amundi”) részéről az ÁÉKBV (UCITS), ABA (AIF) befektetési alapok vagy SICAV (nyílt végű befektetési társaság) (a továbbiakban együttesen: az „alapok”) tekintetében tett vételi vagy eladási ajánlatnak, befektetési tanácsadásnak, befektetési elemzésnek, befektetési ajánlásnak vagy egyéb befektetési szolgáltatásra irányuló ajánlatnak.
A fentiekben bemutatott előrejelzések, értékelések és statisztikai elemzések kizárólag azt a célt szolgálják, hogy segítsünk lehetséges befektetőinknek jobban megérteni az adott témaköröket. Előfordulhat, hogy ezen előrejelzések, értékelések és statisztikai elemzések szubjektív becsléseken, illetve feltételezéseken alapulnak, és a számos – akár eltérő következtésére vezető – módszertan közül egyetlen kiválasztott módszertan alkalmazásával készültek. A fentiekből következik, hogy ezeket az előrejelzéseket, értékeléseket és statisztikai elemzéseket nem tekinthetjük bizonyított ténynek, s így nem használhatjuk jövőbeli események pontos becslésére sem.
A befektetések kockázattal járnak. A befektetés hozama nem garantált. A múltbeli hozam nem jelent garanciát és megbízhatóan nem is jelzi előre a jelenlegi vagy a jövőbeli teljesítményt. A befektetés hozama és eredeti értéke emelkedhet vagy csökkenhet, mely az eredetileg befektetett összeg elvesztését eredményezheti.
Amennyiben Ön szeretne befektetni, minden esetben kérje befektetési tanácsadó segítségét annak eldöntésére, hogy a választott befektetési eszköz megfelel-e az Ön befektetői profiljának, és a befektetési döntést ne hozza meg kizárólag a jelen weboldalon közölt tájékoztatás alapján! Felhívjuk lehetséges befektetőink figyelmét, hogy a befektetést megelőzően mindenképpen tájékozódjanak arról, hogy az általuk választott befektetési forma megfelel-e a működésük szerinti ország jogszabályi előírásainak, illetve, hogy a befektetésre milyen adózási szabályok vonatkoznak, és minden esetben alaposan tanulmányozzák az alapra vonatkozó hatályos jogi dokumentumokat. Kérjük, hogy az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási és egyéb költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok mindenkor aktuális hivatalos Tájékoztatójából és (magyarországi bejegyzésű alapok esetében) Kezelési Szabályzatából, illetve a Kiemelt Befektetői Információ (KIID) című dokumentumából (együttesen „hivatalos dokumentumok”). Ezen dokumentumok az Alapkezelő által létrehozott és kezelt magyarországi bejegyzésű alapok esetében magyar nyelven megtalálhatók az Alapkezelő jelen www.amundi.hu című honlapján, az alapok forgalmazási helyein, a vezető forgalmazó www.unicreditbank.hu című honlapján illetve a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyelet) által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu honlapon. Az Amundi más tagvállalatai által létrehozott luxemburgi bejegyzésű alapok esetében a felsorolt hivatalos dokumentumok fő szabály szerint angol nyelven – a Kiemelt Befektetői Információk (KIID) magyar nyelven is - érhetők el jelen www.amundi.hu weboldalról hiperlinken keresztül, illetve a www.amundi.lu honlapon. Az alapokhoz kapcsolódó forgalmazási költségekről a Tájékoztató és Kezelési szabályzat mellett a forgalmazó mindenkor hatályos kondíciós listája nyújt tájékoztatást.
Bármely befektetési döntést kizárólag a befektetőnek az alapba történő befektetését megelőzően, illetve külön kérésre átadott hivatalos dokumentumokban, az alapok éves és féléves jelentéseiben szereplő információk alapján szabad meghozni.
Az Amundi sem közvetlenül, sem közvetve nem vállal felelősséget a jelen tájékoztatásban foglalt információ felhasználásáért, továbbá semmilyen körülmények között nem terheli felelősség a jelen tájékoztatásban szereplő információk alapján meghozott döntésekért. A jelen tájékoztatás tartalma az Amundi előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolható, sokszorosítható, módosítható, fordítható le és nem terjeszthető olyan országban honos illetve olyan joghatóság alá tartozó harmadik személyek részére, ahol az Amundit az alap tekintetében regisztrációs kötelezettség terhelné, vagy ahol ez jogszabályba ütközne. Az egyes alapok, illetve valamely alaphoz kapcsolódó részalapok nem feltétlenül és nem minden esetben forgalmazhatók minden országban és nem vásárolhatók minden befektető által.
A jelen tájékoztatást az Amundi kizárólag általa megbízhatónak ítélt források alapján nyújtja, és jogosult az abban foglaltakat előzetes értesítés nélkül módosítani. Az alapok esetében fennáll a tőkevesztés kockázata; az alapokra sem hozam- sem tőkegarancia nem vonatkozik.
".