Konkrét megközelítés

A felelős befektetés úttörőjeként az Amundi mindig is figyelembe vette a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási kritériumokat annak érdekében, hogy tegyen a fenntartható fejődésért, és hogy részt vállalhasson az energiarendszerek átalakításában. Konkrét programokat hajt végre, amelyeknek eredményeképpen célzott megoldásokat tud kínálni.

Módszertan

A felelős befektetést szolgáló elemzéshez az Amundi elismert egyedi módszert fejlesztett ki, amely 2013 óta a francia szabványügyi testület, az AFNOR tanúsítványával rendelkezik. A 24 szakértőből álló felelős befektetésekkel foglalkozó csapatának köszönhetően valódi jártassággal rendelkezik a legjobb gyakorlatokat folytató cégek azonosításában.

Afnor Cetification

Az Amundi szigorú kizárási szabályzatot alkalmaz bizonyos, környezetre vagy emberre ártalmas tevékenységet folytató ágazatokra az összes felelős befektetésre vonatkozóan – ide tartoznak például a vegyi és biológiai fegyverek, sőt a gyalogsági aknák is. Ez a felelős elemzés kiinduló pontja. Ezt követően különféle megközelítések léteznek: a tanúsítvánnyal rendelkező alapok az összes környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) célkritériumot integrálják, míg más alapok a fenntartható fejlődés feladataival kapcsolatos egyedi témákra, pl. a vízkezelés, az oktatáshoz való hozzáférés vagy a globális felmelegedés elleni küzdelem területére koncentrálnak.

ESG (környezeti, társadalmi és vállalatirányítási) szempontok integrálása

A legjobb gyakorlatokat folytató cégeket a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (Environmental, Social and Governance – ESG) dimenzióban 36 (15 általános + 21 egyedi) kritérium szerint választják ki. Ilyen kritérium az energiafogyasztás, a munkavállalói jogok vagy a korrupcióellenes szabályok. Ezt követően a vizsgált entitás A-tól G-ig terjedő minősítést kap.

Az ESG-tényezők figyelembe vétele az Amundi DNS-ének és filozófiájának része. Az E, F vagy G minősítésű cégeket kizárja a tanúsított és címkézett felelős befektetési alapokból.

Tematikus megoldások

Az Amundi meggyőződése, hogy bizonyos feladatok jelenleg elsőbbséget élveznek, éppen ezért tematikus megközelítéseket dolgoz ki, különösen társadalmi vonalon, például a vízkezelés, az oktatás és az élelmezés területén, hogy a legjobb, valóban hatásos megoldásokat támogathassa.

Aktív szerepvállalás a szavazásban

Az Amundi filozófiája, hogy tevőlegesen bátorítsa a cégeket: javítsanak felelős gyakorlataikon a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási területeken.

Az Amundi különösen fontosnak tartja a szavazásokat, ezért a társaságok közgyűlésein hangot ad a felelős kezdeményezéseket támogató véleményének. 2017-ben 2540 közgyűlésen 32 443 határozathozatalban vett részt, ami lehetővé teszi, hogy megvalósítsa "Elköteleződési programját" és pozitív befolyást tudjon gyakorolni. 2021 végére a társasági közgyűléseken leadott Amundi-szavazatok száz százalékánál figyelembe fogja venni a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat.

Az Amundi alkalmazza az átláthatóság szabályait, továbbá mindenki számára nyilvánossá teszi felelős befektetési jelentését (Engagement Report) és szavazási irányelveit (Voting Policy).

Eredmények

2018-ban az Amundi a negyedik egymást követő évben nyerte el az A+ besorolást felelős befektetési gyakorlatával, ami a Felelős Befektetés Alapelveken (UN PRI) alapul.

A legjobb portfóliókezelő a társadalmilag felelős befektetések / ESG terén 2015 óta az Extel felmérése szerint

Részvétel a fenntartható fejlődést támogató közös kezdeményezésekben, például a Szén-dioxid-kibocsátási Közzétételi Projektben (Carbon Disclosure Project) és a Zöld Kötvény Alapelvekben (Green Bond Principles)

Amundi: vezető a felelős befektetések terén

1st

a felelős befektetések globális szereplői között1

276

milliárd euró kezelése felelős eszközökben1

24

dedikált szakértő, és számos címkézett alap sok országban 1

1. Forrás: Amundi, 2018. szeptember 30-i adatok

Cégünk elkötelezett a felelős pénzügyi megoldások előmozdítása iránt; a pénzügyi piac egyik kulcsszereplőjeként a befektetési megoldások széles körét kínálja a leghagyományosabbaktól a leginnovatívabbakig az összes eszközosztályban, eleget téve az ügyfelek fenntartható fejlődéssel kapcsolatos elvárásainak.

Ezen túl….

Wind Engine-02
Fenntartható fejlődés, fenntartható pénzügyi megoldások

A felelős befektetés sarokpontjai

Tudjon meg többet

"Jelen tájékoztatás nem minősül az Amundi vagy bármely tagvállalata (a továbbiakban együttesen: az „Amundi”) részéről az ÁÉKBV (UCITS), ABA (AIF) befektetési alapok vagy SICAV (nyílt végű befektetési társaság) (a továbbiakban együttesen: az „alapok”) tekintetében tett vételi vagy eladási ajánlatnak, befektetési tanácsadásnak, befektetési elemzésnek, befektetési ajánlásnak vagy egyéb befektetési szolgáltatásra irányuló ajánlatnak.
A fentiekben bemutatott előrejelzések, értékelések és statisztikai elemzések kizárólag azt a célt szolgálják, hogy segítsünk lehetséges befektetőinknek jobban megérteni az adott témaköröket. Előfordulhat, hogy ezen előrejelzések, értékelések és statisztikai elemzések szubjektív becsléseken, illetve feltételezéseken alapulnak, és a számos – akár eltérő következtésére vezető – módszertan közül egyetlen kiválasztott módszertan alkalmazásával készültek. A fentiekből következik, hogy ezeket az előrejelzéseket, értékeléseket és statisztikai elemzéseket nem tekinthetjük bizonyított ténynek, s így nem használhatjuk jövőbeli események pontos becslésére sem.
A befektetések kockázattal járnak. A befektetés hozama nem garantált. A múltbeli hozam nem jelent garanciát és megbízhatóan nem is jelzi előre a jelenlegi vagy a jövőbeli teljesítményt. A befektetés hozama és eredeti értéke emelkedhet vagy csökkenhet, mely az eredetileg befektetett összeg elvesztését eredményezheti.
Amennyiben Ön szeretne befektetni, minden esetben kérje befektetési tanácsadó segítségét annak eldöntésére, hogy a választott befektetési eszköz megfelel-e az Ön befektetői profiljának, és a befektetési döntést ne hozza meg kizárólag a jelen weboldalon közölt tájékoztatás alapján! Felhívjuk lehetséges befektetőink figyelmét, hogy a befektetést megelőzően mindenképpen tájékozódjanak arról, hogy az általuk választott befektetési forma megfelel-e a működésük szerinti ország jogszabályi előírásainak, illetve, hogy a befektetésre milyen adózási szabályok vonatkoznak, és minden esetben alaposan tanulmányozzák az alapra vonatkozó hatályos jogi dokumentumokat. Kérjük, hogy az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási és egyéb költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok mindenkor aktuális hivatalos Tájékoztatójából és (magyarországi bejegyzésű alapok esetében) Kezelési Szabályzatából, illetve a Kiemelt Befektetői Információ (KIID) című dokumentumából (együttesen „hivatalos dokumentumok”). Ezen dokumentumok az Alapkezelő által létrehozott és kezelt magyarországi bejegyzésű alapok esetében magyar nyelven megtalálhatók az Alapkezelő jelen www.amundi.hu című honlapján, az alapok forgalmazási helyein, a vezető forgalmazó www.unicreditbank.hu című honlapján illetve a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyelet) által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu honlapon. Az Amundi más tagvállalatai által létrehozott luxemburgi bejegyzésű alapok esetében a felsorolt hivatalos dokumentumok fő szabály szerint angol nyelven –  a Kiemelt Befektetői Információk (KIID) magyar nyelven is - érhetők el jelen www.amundi.hu weboldalról hiperlinken keresztül, illetve a www.amundi.lu honlapon. Az alapokhoz kapcsolódó forgalmazási költségekről a Tájékoztató és Kezelési szabályzat mellett a forgalmazó mindenkor hatályos kondíciós listája nyújt tájékoztatást.
Bármely befektetési döntést kizárólag a befektetőnek az alapba történő befektetését megelőzően, illetve külön kérésre átadott hivatalos dokumentumokban, az alapok éves és féléves jelentéseiben szereplő információk alapján szabad meghozni.
Az Amundi sem közvetlenül, sem közvetve nem vállal felelősséget a jelen tájékoztatásban foglalt információ felhasználásáért, továbbá semmilyen körülmények között nem terheli felelősség a jelen tájékoztatásban szereplő információk alapján meghozott döntésekért. A jelen tájékoztatás tartalma az Amundi előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolható, sokszorosítható, módosítható, fordítható le és nem terjeszthető olyan országban honos illetve olyan joghatóság alá tartozó harmadik személyek részére, ahol az Amundit az alap tekintetében regisztrációs kötelezettség terhelné, vagy ahol ez jogszabályba ütközne. Az egyes alapok, illetve valamely alaphoz kapcsolódó részalapok nem feltétlenül és nem minden esetben forgalmazhatók minden országban és nem vásárolhatók minden befektető által.
A jelen tájékoztatást az Amundi kizárólag általa megbízhatónak ítélt források alapján nyújtja, és jogosult az abban foglaltakat előzetes értesítés nélkül módosítani. Az alapok esetében fennáll a tőkevesztés kockázata; az alapokra sem hozam- sem tőkegarancia nem vonatkozik..