Igen, együtt képesek vagyunk változást elérni!

Video 1:52 min - Our ESG Integration Solutions

Maga a tény, miszerint befektetéseink a jövőnkről szólnak, jelzi, hogy reményeink, vágyaink vannak. De milyen lesz ez a jövő? Nem lenne ugyanilyen fontos, hogy befektetéseink egy jobb jövőt hozzanak el?

Nincs olyan egyén vagy szervezet, aki vagy amely egymagában képes lenne rá, hogy megoldja a klímavészhelyzetet, hogy kontrolálja az életünket gyökeresen átalakító technológiákat vagy kezelje a világpolitika nagy mozgásait. De ha együttesen lépünk fel, többre mehetünk, mint külön-külön, egyénenként cselekedve. A felelős befektetések segítségével közösen érhetünk el változást!

A felelős befektetés az Amundi üzleti tevékenységének egyik sarokköve.

Megoldásaink 

Az Amundi elkötelezett a változás elősegítése és a hozamok előteremtése mellett

2021-es célkitűzésünk megerősíti felelős cselekvőként és felelős ösztönző szervezetként betöltött szerepünket.

Súlyunkra és szavazati jogainkra támaszkodva igyekszünk pozitív befolyást gyakorolni a környezet és a társadalom egésze érdekében.

Mire törekszünk?

  1. Ügyfeleink számára felelős befektetési hozamok realizálásának lehetőségét kínáljuk.
  2. Ésszerű változtatásokra késztetjük a cégeket.
  3. 2021-re az összes befektetési alapunkban alkalmazzuk környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) gyakorlatunkat.

* Az információk forrása: Amundi Asset Management, 1 086 262 605 euró törzstőkéjű, a francia pénzügyi felügyelet (AMF) által GP 04000036 szám alatt portfóliókezelő cégkéntengedélyezett francia jog szerinti egyszerűsített részvénytársaság (SAS), székhelye: 90 boulevard Pasteur - 75015 Paris-France - 437 574 452 RCS Paris

* 2019 szeptemberében ellenőrzött adatok

Hogyan tudunk felelősen befektetni?

Felelős befektetés címszó alatt ma már számos megközelítés áll rendelkezésünkre, amelyek eltérő stratégiákat kínálnak különböző típusú befektetőink számára, akár az értékválasztás, akár pénzügyi szempontok motiválják őket.

Nézzük meg ezeket a lehetőségeket közelebbről:

A felelős befektetés a hozzáadott érték forrása

Miért használjuk a "best-in-class" (osztályelső) stratégiát?

Számos különféle keretrendszer létezik, amelyekre támaszkodva a portfóliómenedzserek a felelős befektetés gyakorlatát át tudják ültetni a kezelt portfóliókba. Az ESG (Environment, Social, Governance: környezeti, társadalmi, vállalatirányítási) keretrendszert akkor választjuk, amikor olyan befektetéseket keresünk, amelyek erős környezeti, társadalmi és vállalatirányítási elkötelezettséggel rendelkeznek.  

Az ESG azokat a nem pénzügyi kritériumokat jelenti, amelyek a környezeti (E) hatásokat, a társadalmi értékek (S) tiszteletben tartását és a jó igazgatás/vállalatvezetés (G) aspektusait mérik. Az Amundi alapításától kezdve alkalmazza az ESG-kritériumokat, ezekkel egészítve ki a hagyományos pénzügyi paramétereket.

Az Amundi ennél tovább kíván menni, és 2021-re az ESG-rendszert száz százalékban alkalmazó vállalat lesz a besorolások, a portfóliókezelés és a szavazási politika tekintetében.

Minderről kifejtve olvashat az Amundi fenntarthatósági megközelítése c. kalauzunkban.

E

Egy cég "E" (environmental – környezeti) kritériumok nagyítóján keresztül történő elemzése az jelenti, hogy túlnyomórészt azokra a tevékenységekre és vállalati politikákra összpontosítunk, amelyek globális vagy helyi szinten hatással vannak a környezetre.

A különféle szempontok között szerepel, hogy milyen közvetlen hatással van a vállalat hulladékkezelési politikája és a térségi erőforrások igénybevétele a cég működési környezetére.

Ugyancsak vizsgáljuk a vállalat elkötelezettségét a környezetvédelmi gyakorlatokról történő beszámolással és a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatban.

S

Egy cég "S" (social – társadalmi) kritériumok szerinti elemzése azt jelenti, hogy arra koncentrálunk, mennyire képes a vállalat – céges gyakorlatait az átláthatóságra, az etikára, valamint saját munkavállalói és a civil társadalom tiszteletére alapozva – választ adni a társadalmi kérdésekre.

Az értékelés kapcsán a hírnév, a nemek közötti egyenlőséget szolgáló politikák, a munkaügyi normák és a civil társadalommal ápolt kapcsolatok kérdéskörei merülnek fel.

Ugyancsak vizsgáljuk, mit tesznek a cégek társadalmi és környezeti befolyásuk növelése érdekében.

G

Egy cég "G" (governance – vállalatirányítási) kritériumok szerinti elemzése azt jelenti, hogy a vállalatirányítási gyakorlatokra, vagyis a vezetői javadalmazási politikákra, az igazgatóság összetételére, az ellenőrzési eljárásokra, valamint a törvényeknek és az etikai kódexnek való megfelelőséggel kapcsolatos vállalati magatartásra összpontosítunk.

Az értékelés olyan kérdésekkel foglalkozik, mint az igazgatóság függetlensége, a korrupció elleni küzdelem, a részvényesek jogai, a kockázatkezelés, valamint az alkalmazott adópolitikák.

Megoldásaink

Multi-Asset Sustainable Future

Az ESG-kritériumok befektetési döntésekbe történő integrálása képes hozzájárulni a versenyképes hozamok eléréséhez hosszú távon.

Tudjon meg többet!

CPR Invest - Climate Action

A CPR Climate Action olyan vállalatok részvényeibe fektet be az egész világon, amelyek elkötelezték magukat az éghajlatváltozás hatásainak korlátozása mellett, összhangban az Egyesült Nemzetek 13. Fenntartható Fejlődési Céljával. Az alap hosszú távon törekszik felülmúlni a globális részvénypiacokat, miközben integrálja a szigorú felelős befektetési irányelveket.

Tudjon meg többet!

Amundi Funds Global Ecology ESG

A befektetési folyamatot tíz kiválasztott ESG-szektorra építjük, amelyek átfogják az ESG-befektetések széles univerzumát. A portfólióban tartott befektetések mindegyike e kiválasztott szektorok valamelyikéhez kapcsolódik.

Befektetési módszerünk alapja a fundamentális, felfelé építkező (bottom-up) elemzés mind ESG-, mind pénzügyi szemszögből. Nem pusztán arról van szó, hogy az egyedi részvény szintű elemzésben aktívak vagyunk, hanem mivel aktív részvényesek vagyunk, együtt is tudunk működni a cégekkel az ESG-terület kérdéseivel kapcsolatban.

Tudjon meg többet!