Kötvény típusú befektetések

A kötvény olyan közép- és hosszú távú pénzügyi befektetés, ami más eszközosztályokhoz viszonyítva mérsékelt kockázati szinten teszi lehetővé a növekedést. Az Amundi sokféle kötvényalapot és kiemelkedő szakértelmet kínál a kötvényportfólió-kezelés terén.

Kötvények közelebbről

A kötvények olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyeket államok, állami szervek, önkormányzatok vagy vállalatok bocsátanak ki.

A kibocsátó a kötvény tulajdonosának kamatot fizet (gyakran a kibocsátáskor rögzített mértékben), amit kamatszelvénynek vagy kuponnak hívunk. Meghatározott idő elteltével a kibocsátó visszafizeti a kötvény névértékét a tulajdonosnak. Sokféle kötvénykategória létezik, eltérő jellemzőkkel. A kötvény a részvénynél kevésbé kockázatos értékpapírnak tekinthető, mivel az utóbbi hozamát nehezebb megjósolni.

A kötvényekben rejlő lehetőségek

Az Amundi a kötvénytípusú értékpapírok kezelésének területén az egyik vezető szolgáltató Európában és globálisan egyaránt. A tartósan alacsony kamatkörnyezetben szakemberei könnyen hozzáférhető kötvényalapokat építettek fel olyan átlátható stratégiák mentén, amelyek jól teljesíthetnek közép- és hosszú távon. 

Portfólió menedzserei folyamatosan értékelik a kamatokat, a kibocsátók minősítését és a piaci likviditást, hogy megtalálják a legjobb ajánlatokat a különféle kötvénykategóriák – államkötvények, befektetési minősítésű kötvények, magas hozamú kötvények, inflációhoz kötött kötvények, stb. – között.

A kötvényalapokhoz kapcsolódó fő kockázatok a kamatkockázat, az árfolyamkockázat és a hitelkockázat. Kérjük, olvassa el a kapcsolódó jogi dokumentumokat, amelyekben megtalálja a további részleteket.

Az Amundi kötvényportfólió-kezelésének sarokpontjai 

Kiváló kötvény alapok széles választéka, amelyek lefedik a fő piacokat világszerte 

A kötvénypiacok globális ismerete, megfelelő erőforrások a kutatásra, elemzésre és utánkövetésre

Szakértelem az "aggregált"1 stratégia területén (globális, euró-, USA)

Az Amundi a vezető globális szolgáltatók egyike

641 milliárd euró

vagyon az Amundi által kezelt kötvény alapokban2

1. Az "aggregált" stratégia azt jelenti, hogy az alap állam- és vállalati kötvényekbe egyaránt fektethet.
2 Forrás: Amundi, 2018. március 31-i adatok, amelyek idővel változhatnak.

Jelen tájékoztatás nem minősül az Amundi vagy bármely tagvállalata (a továbbiakban együttesen: az „Amundi”) részéről az ÁÉKBV (UCITS), ABA (AIF) befektetési alapok vagy SICAV (nyílt végű befektetési társaság) (a továbbiakban együttesen: az „alapok”) tekintetében tett vételi vagy eladási ajánlatnak, befektetési tanácsadásnak, befektetési elemzésnek, befektetési ajánlásnak vagy egyéb befektetési szolgáltatásra irányuló ajánlatnak.
A fentiekben bemutatott előrejelzések, értékelések és statisztikai elemzések kizárólag azt a célt szolgálják, hogy segítsünk lehetséges befektetőinknek jobban megérteni az adott témaköröket. Előfordulhat, hogy ezen előrejelzések, értékelések és statisztikai elemzések szubjektív becsléseken, illetve feltételezéseken alapulnak, és a számos – akár eltérő következtésére vezető – módszertan közül egyetlen kiválasztott módszertan alkalmazásával készültek. A fentiekből következik, hogy ezeket az előrejelzéseket, értékeléseket és statisztikai elemzéseket nem tekinthetjük bizonyított ténynek, s így nem használhatjuk jövőbeli események pontos becslésére sem.
A befektetések kockázattal járnak. A befektetés hozama nem garantált. A múltbeli hozam nem jelent garanciát és megbízhatóan nem is jelzi előre a jelenlegi vagy a jövőbeli teljesítményt. A befektetés hozama és eredeti értéke emelkedhet vagy csökkenhet, mely az eredetileg befektetett összeg elvesztését eredményezheti.
Amennyiben Ön szeretne befektetni, minden esetben kérje befektetési tanácsadó segítségét annak eldöntésére, hogy a választott befektetési eszköz megfelel-e az Ön befektetői profiljának, és a befektetési döntést ne hozza meg kizárólag a jelen weboldalon közölt tájékoztatás alapján! Felhívjuk lehetséges befektetőink figyelmét, hogy a befektetést megelőzően mindenképpen tájékozódjanak arról, hogy az általuk választott befektetési forma megfelel-e a működésük szerinti ország jogszabályi előírásainak, illetve, hogy a befektetésre milyen adózási szabályok vonatkoznak, és minden esetben alaposan tanulmányozzák az alapra vonatkozó hatályos jogi dokumentumokat. Kérjük, hogy az alapok befektetési politikájáról, forgalmazási és egyéb költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alapok mindenkor aktuális hivatalos Tájékoztatójából és (magyarországi bejegyzésű alapok esetében) Kezelési Szabályzatából, illetve a Kiemelt Befektetői Információ (KIID) című dokumentumából (együttesen „hivatalos dokumentumok”). Ezen dokumentumok az Alapkezelő által létrehozott és kezelt magyarországi bejegyzésű alapok esetében magyar nyelven megtalálhatók az Alapkezelő jelen www.amundi.hu című honlapján, az alapok forgalmazási helyein, a vezető forgalmazó www.unicreditbank.hu című honlapján illetve a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyelet) által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu honlapon. Az Amundi más tagvállalatai által létrehozott luxemburgi bejegyzésű alapok esetében a felsorolt hivatalos dokumentumok fő szabály szerint angol nyelven –  a Kiemelt Befektetői Információk (KIID) magyar nyelven is - érhetők el jelen www.amundi.hu weboldalról hiperlinken keresztül, illetve a www.amundi.lu honlapon. Az alapokhoz kapcsolódó forgalmazási költségekről a Tájékoztató és Kezelési szabályzat mellett a forgalmazó mindenkor hatályos kondíciós listája nyújt tájékoztatást.
Bármely befektetési döntést kizárólag a befektetőnek az alapba történő befektetését megelőzően, illetve külön kérésre átadott hivatalos dokumentumokban, az alapok éves és féléves jelentéseiben szereplő információk alapján szabad meghozni.
Az Amundi sem közvetlenül, sem közvetve nem vállal felelősséget a jelen tájékoztatásban foglalt információ felhasználásáért, továbbá semmilyen körülmények között nem terheli felelősség a jelen tájékoztatásban szereplő információk alapján meghozott döntésekért. A jelen tájékoztatás tartalma az Amundi előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolható, sokszorosítható, módosítható, fordítható le és nem terjeszthető olyan országban honos illetve olyan joghatóság alá tartozó harmadik személyek részére, ahol az Amundit az alap tekintetében regisztrációs kötelezettség terhelné, vagy ahol ez jogszabályba ütközne. Az egyes alapok, illetve valamely alaphoz kapcsolódó részalapok nem feltétlenül és nem minden esetben forgalmazhatók minden országban és nem vásárolhatók minden befektető által.
A jelen tájékoztatást az Amundi kizárólag általa megbízhatónak ítélt források alapján nyújtja, és jogosult az abban foglaltakat előzetes értesítés nélkül módosítani. Az alapok esetében fennáll a tőkevesztés kockázata; az alapokra sem hozam- sem tőkegarancia nem vonatkozik.
.