Ön milyen világba fektetné a pénzét?

Mi az Amundinál meg vagyunk győződve arról, hogy az Ön befektetései képesek változást előidézni.

Ezért kezelünk olyan befektetési alapokat, amelyek támogatják a szükséges átalakulás mellett elkötelezett vállalatokat. Ezek a vállalatok célként tűzték ki, hogy csökkentik környezetterhelésüket és hozzájárulnak társadalmunk egyensúlyának megteremtéséhez.

Felelős befektetési megoldásainkkal Ön is tehet a fenntarthatóságért!

Demográfiai változások, a társadalom egészségesebb egyensúlyának keresése, fenntartható fejlődés... A világ folyamatosan változik, új befektetési megközelítések jelennek meg, amelyek nemcsak a társadalmi szempontból felelősségteljesebbek és hasznosabbak, hanem új lehetőségeket is rejtenek és új fejlődési forrásokat is kínálnak.

A pozitív társadalmi változások támogatása az Amundi egyik fő célkitűzése már alapítása óta. Ma is működő, első etikus alapját 1986-ban, több mint 30 éve indította el osztrák leányvállalata. A csoport, és különösen tematikus befektetésekre specializálódott leányvállalata, a CPR AM sokféle megoldást kínál, amelyek hozzájárulhatnak a kívánt fejlődéshez.

1 / 3

2030-ra a 65 év felettiek várhatóan a középosztály több mint egyharmadát fogják kitenni1.

70 % 

2030-ra a fiatal diplomások 70%-a nem az OECD G20 országaiból fog származni2

Ismerje meg befektetési megoldásainkat, amelyekbe fektetve Ön is hozzájárulhat a társadalom fejlődéséhez:

CPR Invest - Education Amundi Kor Trend Vegyes Alapok CPR Invest - Global Silver Age

Források:

1. Passport, How ageing population and rising longevity drive megatrends, 2020. január  

2. OECD, 2015

A globális felmelegedés és a természeti erőforrások fogyatkozása rámutattak, hogy az igazi feladat az energiaátállás támogatása és finanszírozása.

A negatív változások keltette aggodalom vezetett a befektetések terén a zöldebb finanszírozás felé történő elmozduláshoz már hosszú évekkel ezelőtt. Manapság egyre több program foglalkozik az energetikai átállással, amit jól mutat, hogy 2020-ban több mint 220 milliárd euró értékű zöldkötvényt bocsátottak ki.  

+ 3,2° C

a várható hőmérséklet-emelkedés 2100-ra az üvegházhatású gázok kibocsátásának stabilizálása nélkül.

+ 64 %

volt a globális CO2 -kibocsátás növekedése 1990 és 2017 között.

Ismerje meg alapjainkat, amelyekkel Ön is hozzájárulhat az éghajlati és környezeti kihívások kezeléséhez:

Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja Amundi CPR Climate Action

Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future Amundi Funds Global Equity Sustainable Income

Amundi Funds European Equity Sustainable Income Amundi Funds Sustainable Top European Players

Az Amundi csoport fenntartható ETF-jeivel kapcsolatban kérjük, keresse fel értékpapír-kereskedő szolgáltatóját!

Válasszon felelős és megbízható partnert

2020-ban az Amundi mintegy 4250 európai és nemzetközi vállalat közgyűlésén vett részt. A vállalatokkal folytatott folyamatos párbeszédét és szavazáti politikáját két fő kérdésre összpontosította: az éghajlatváltozás elleni küzdelemre és a társadalmi egyenlőtlenségekre.

Az Amundi szavazási gyakorlatával arra törekszik, hogy nagyobb átláthatóságot érjen el, illetve több információ álljon rendelkezésre a vállalatok ESG1 és klímastratégiájával kapcsolatban. Ennek megfelelően szavazott 86%-ban olyan döntések mellett, melyek célja az éghajlati célkitűzések jobb integrálása. Továbbá ennek érdekében 472 vállalattal az energiaátállásról és a klímaváltozásról, 378 vállalattal az ökoszisztémák védelméről folytatott egyeztetést.

2021-ben az éghajlati és szociális kérdések továbbra is az Amundi részvételi és szavazási politikájának középpontjában álltak.

1. Környezeti, társadalmi és vállalatirányítási

Felelős befektetés - az Amundi stratégiájának sarokköve

Felelős befektetőnek lenni 100%-os felelősségvállalást jelent.

A felelős befektetés az Amundi számára megalakulása óta működésének meghatározó eleme.

Az Amundinál hiszünk abban, hogy azok a vállalatok, amelyek pozitív hatást gyakorolnak a társadalomra, hosszabb távon jobb pénzügyi teljesítményt képesek nyújtani.

Felelős vagyonkezelőnek lenni számunkra azt jelenti, hogy nap mint nap ügyfeleink és a társadalom érdekében tevékenykedünk.

Forduljon forgalmazó partnereinkhez

Az Amundi luxemburgi és magyarországi bejegyzésű befektetési alapjai lakossági ügyfelek számára az  UniCredit Bank   és az  Erste Bank  országos fiókhálózatában érhetőek el. Kérjük, egy-egy termék elérhetőségéről és forgalmazási kondícióiról tájékozódjon a forgalmazó partnereknél.

Fontos információ

Jelen figyelemfelhívás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény értelmében kereskedelmi kommunikációnak, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU, a 346/2013/EU és az 1286/2014/EU rendelet módosításáról szóló 2019. június 20-i (EU) 2019/1156 rendelete alapján pedig marketingközleménynek minősül.

Ha nincsen másképp feltüntetve, jelen marketingközleményben szereplő valamennyi információ az Amundi Asset Management-től (továbbiakban: „Amundi”) származik. Az Amundi Asset Management (90 boulevard Pasteur -75015 Paris- France - 437 574 452 RCS Paris. - www.amundi.com) egy société par actions simplifiée (speciális francia részvénytársasági forma) mely egy portfólió- és alapkezelő társaság, amit a francia értékpapír-felügyeleti hatóság (Autorité des Marchés Financiers – „AMF”) felügyel, engedélyének száma: GP 04000036.

Az összefoglalót/fordítást pedig az Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban Alapkezelő, az Amundi Csoport tagja / Székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. III. em., Tel: +36 1 577 4200 / E-mail: alapkezelo@amundi.com ) készítette.

A fenti marketingközlemény az Amundi Csoporthoz tartozó vállalatok által kezelt, a Luxemburgi Nagyhercegség jogszabályai szerint ÁÉKBV-ként (Átruházható Értékpapírokkal Foglalkozó Kollektív Befektetési Vállalkozásként) létrehozott, több részalapból álló, nyílt végű befektetési társaságok (société d’investissement à capital variable, SICAV) részalapjairól, az Amundi Funds Részalapjairól, illetve a CPR Invest Részalapjairól (továbbiakban: Részalapok) nyújt tájékoztatást. A Részalapok nyilvános forgalmazását a Commission de Surveillance du Secteur Financier (a „CSSF”) engedélyezte. A Részalapok kezelői:

-              az Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future, az Amundi Funds Global Equity Sustainable Income, az Amundi Funds European Equity Sustainable Income és az Amundi Funds Sustainable Top European Players Részalapok esetében az Amundi Luxembourg S.A. (székhely: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg), míg

-              a CPR Invest – Climate Action, a CPR Invest - Education és aCPR Invest - Global Silver Age Részalapok esetében a CPR Asset Management (székhely: 91-93 Pasteur boulevard 75015 Párizs, Franciaország, 399 392 141 RCS Párizs).

A fenti marketingközlemény továbbá tájékoztatást nyújt az Alapkezelő által kezelt két alternatív befektetési alapról (továbbiakban Alapok) az Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapjáról és az Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapjáról

A marketingközlemény tájékoztatás céljára szolgál, nem ad teljes körű információt az említett Alapokról, illetve Részalapokról és a forgalmazás feltételeiről, semmilyen körülmények között nem minősül az Amundi Csoport bármely tagvállalata részéről pénzügyi eszközök vételére/eladására tett ajánlatnak, befektetési tanácsnak, befektetési elemzésnek, befektetési ajánlásnak, vagy egyéb befektetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó ajánlatnak, illetve adójogi tanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése. Nem képez továbbá eladási, vagy vételi ajánlatot az Amerikai Egyesült Államokban, illetve annak jogrendszere hatálya alatt álló területeken és birtokokon valamint az Alapok, illetve Részalapok Tájékoztatójában szereplő definíció szerinti „USA-beli személynek”.

A befektetések kockázattal – többek között politikai és devizakockázattal – járnak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy befektetésének értéke nem garantált, emelkedhet, illetve csökkenhet is, ami által a befektetők tulajdonában lévő eszközök, amennyiben azok értékesítésére sor kerül, többet vagy kevesebbet érhetnek, mint a befizetett összeg és akár a teljes befektetett tőke elveszhet. A múltbeli teljesítmény nem garantálja, vagy jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A diverzifikáció nem garantál profitot és nem véd a veszteséggel szemben.

Befektetési döntése előtt kérjük konzultáljon szakemberrel annak érdekében, hogy a befektetés kockázatait és alkalmasságát helyesen tudja megítélni! Javasoljuk, hogy mielőtt meghozza befektetési döntését óvatosan mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és költségeit. A Tájékoztató, illetve Kiemelt információkat tartalmazódokumentum (KID /PRIIPS KID) (együtt: „Dokumentáció”) tartalmazza ezeket, valamint további információkat az Alapokkal, illetve Részalapokkal kapcsolatban, így jelen dokumentumot csak a hatályos Dokumentáció megismerése után vagy azzal együtt szabad használni, amelyet a befektetők a tanácsadójuktól kaphatnak meg díjmentesen, illetve elérhetők:

- az Alapkezelő által létrehozott és kezelt, magyarországi bejegyzésű alapok esetében magyar nyelven az Alapkezelő jelen www.amundi.hu című honlapján (https://www.amundi.hu/lakossagi/BEFEKTETESI-ALAPOK/Hazai-aktiv-alapok-dokumentumai) az Alapok forgalmazási helyein, illetve a Felügyelet által üzemeltetett www. kozzetetelek.mnb.hu (https://kozzetetelek.mnb.hu/) honlapon (a továbbiakban együttesen: Közzétételi helyek)

- az Amundi más tagvállalatai által létrehozott luxemburgi bejegyzésű Részalapok esetében a felsorolt hivatalos dokumentumok elérhetők a jelen www.amundi.hu weboldalon, illetve az Részalapok befektetéskezelőinek honlapjain a www.amundi.lu és a www.cpr-am.com honlapokon, a Részalapok kezelőinek székhelyén, valamint a forgalmazók honlapján. A KID magyar nyelven, míg a Tájékoztató, valamint az éves és féléves jelentések angol és francia nyelven érhetők el.

Az Alapokhoz, Részalapokhoz kapcsolódó forgalmazási költségekről a Tájékoztató és (a hazai kezelési alapok esetében a) Kezelési szabályzat mellett a forgalmazók mindenkor hatályos kondíciós listája nyújt tájékoztatást.

Az Alapok, Részalapok által elért teljesítményt adó terheli, melynek mértéke eltérő lehet az egyes befektetők személyes adóügyi helyzetétől függően és időben változhat. Az Alapok, Részalapok befektetési jegyeinek forgalmazása a legfrissebb Tájékoztatóban és / vagy KID-ben foglaltak alapján történik. A közölt információk a rájuk vonatkozóan feltüntetett időpontban, ennek hiányában a publikálás idején irányadó piaci helyzetet tükrözik.

A hazai kezelésű Alapok mindenkor hatályos Kezelési szabályzatának 10. pontja tartalmazza a befektetői jogok összefoglalóját és a 4. pontja a nemzeti jogvita esetén alkalmazandó információkat (https://www.amundi.hu/lakossagi/BEFEKTETESI-ALAPOK/Hazai-aktiv-alapok-dokumentumai).

A luxemburgi bejegyzésű Részalapok esetében a befektetői jogokkal és a kollektív jogorvoslati mechanizmusokkal kapcsolatos információk összefoglalója angol nyelven a következő linken található: https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation.

Az Alapkezelő és a hazai SFDR 6. cikk szerinti pénzügyi terméknek minősülő alapok általános fenntarthatósági keretrendszeréről, az Európai Parlament és a Tanács a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 Rendelete (továbbiakban: SFDR) alapján kialakított fenntarthatósági nyilatkozata és a mindenkor hatályos Fenntarthatósági Politikája nyújt tájékoztatást. A dokumentumok elérhetősége: www.amundi.hu, https://www.amundi.hu/lakossagi/Common-Content/Amundi-Hungary/SFDR-HU-aloldal

A termékspecifikus, fenntarthatósági keretrendszerre vonatkozó további információk azon hazai alapok esetében, melyek SFDR 8. cikk szerinti pénzügyi terméknek minősülnek - mert környezeti és társadalmi jellemzőket mozdítanak elő és az általuk  befektetési célból kiválasztott vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatot követnek - a Kezelési Szabályzatokban találhatóak (elérhetőség: www.amundi.hu, illetve https://www.amundi.hu/lakossagi/BEFEKTETESI-ALAPOK/Alapkereso-arfolyamok-teljesitmenyek).

Az Amundi Csoport SFDR-rel kapcsolatos álláspontjáról a mindenkor hatályos Felelős Befektetési Politikája és az SFDR jogszabályi rendelkezések alapján kialakított közzétételi nyilatkozata nyújt tájékoztatást. A dokumentumok elérhetősége:  www.amundi.com  .

A nemzetközi SFDR 8. vagy 9. cikk szerinti pénzügyi termékek esetében a termékspecifikus információk az adott Részalap Tájékoztatójában találhatók meg (elérhetőség: www.amundi.lu , illetve www.cpr-am.com).

A luxemburgi bejegyzésű Részalapok Magyarországon történő forgalmazását a CSSF által a Magyar Nemzeti Bank részére küldött értesítés tette lehetővé, amelynek alapja a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 119. §-a.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a luxemburgi bejegyzésű Részalapok kezelője visszavonhatja a Részalapok befektetési jegyeinek forgalmazása céljából hozott megállapodásait az EU valamely tagállamában, amelyre vonatkozóan bejelentést tett.

Az Alapok és Részalapok befektetési jegyeinek forgalmazója Magyarországon:

-           az UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev. eng. sz.: I-1523/2003.), a Budapesti Értéktőzsde tagja,

a Részalapok további forgalmazója:

-          az ERSTE Befektetési Zrt. (tev. eng. sz.: III/75.005-19/2002, E-III/324/2008.), a Budapesti Értéktőzsde tagja.

Kérjük, egy-egy termék elérhetőségéről és forgalmazási kondícióiról tájékozódjon a forgalmazó partnereknél. Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a forgalmazók mindenkor aktuális, a befektetési jegyek forgalmazásának feltételeit, valamint a forgalmazási és visszaváltási díjait is tartalmazó Kondíciós listáját és Üzletszabályzatát, amelyek hozzáférhetőek a forgalmazási helyeken, valamint a forgalmazók honlapján.

A piaci meglátások az Amunditól származnak, azok a gazdasági és egyéb körülményektől függően bármikor változhatnak. Nincs rá biztosíték, hogy az egyes országok, piacok vagy ágazatok a várakozásoknak megfelelően fognak alakulni, mint ahogy arra sem, hogy a tájékoztatásban bemutatott piaci előrejelzések megvalósulnak, illetve a most tapasztalt piaci folyamatok változatlanok maradnak. Bármely itt szereplő előrejelzés, értékelés és statisztikai elemzés célja, hogy segítséget nyújtson a címzettnek az itt leírt kérdések megértésében. Az ilyen előrejelzések, értékelések és elemzések szubjektív értékeléseken és feltételezéseken alapulhatnak, és eltérő eredményeket produkáló alternatív módszertanok között választanak. Ennek megfelelően az ilyen előrejelzéseket, értékeléseket és statisztikai elemzéseket nem szabad tényként, illetve a jövőbeli események pontos előrejelzéseként kezelni.

A tájékoztató olyan forrásokon alapul, melyet az Amundi a felhasználás időpontjában megbízhatónak ítélt. Az adatok, vélemények, elemzések előzetes értesítés nélkül módosításra kerülhetnek. Az Amundi semmiféle, az anyagban található információ felhasználásából származó, közvetlen vagy közvetett felelősséget nem vállal, illetve semmilyen módon nem tehető felelőssé az ebben az anyagban található információk alapján hozott döntésekért, vagy befektetésekért, a dokumentumban foglalt tájékoztatást csak saját kockázatára használhatja fel, az arra támaszkodó döntéshozatalból az olvasó által elszenvedett esetleges veszteségért az Amundi Csoport bármely tagvállalatát semmilyen – közvetlen vagy közvetett – jogi felelősség nem terheli.