Amundi Net Zero Ambition: arra törekszünk, hogy a dekarbonizáció valósággá váljon

Net Zero

  

Az éghajlatváltozás korunk egyik legnagyobb kihívása. Lakóhelyünktől függően különböző módokon tapasztaljuk meg ennek hatásait, például emelkedő hőmérséklet, erdőtüzek, aszályok vagy árvizek formájában, hogy csak néhány példát említsünk. Az éghajlatváltozásnak negatív hatása lehet a biológiai sokféleségre, az egészségre és az élelmiszerekre1 is. Az sem vita tárgya, hogy mindez a fejlődő országokat érinti a legsúlyosabban1 annak ellenére, hogy tőlük származik a legkevesebb károsanyag kibocsátást.

 

Eljött a cselekvés ideje: együtt erősebbek vagyunk!

Az emberi tevékenység az üvegházhatást okozó gázok (ÜHG-k) kibocsátásának növekedéséhez vezetett, ami viszont sürgős cselekvést tett szükségessé, így 20152-ben a COP21 konferencián 195 résztvevő ország elfogadta a Párizsi Megállapodást3. A Párizsi Megállapodás célja, hogy „a globális hőmérséklet-emelkedést jóval 2°C alatt tartsa", illetve az is, hogy „erőfeszítéseket tegyen annak érdekében, hogy azt 1,5°C-ra korlátozza". A dolgok jelenlegi állása szerint azonban a világ nem a cél felé vezető úton jár.

A Párizsi Megállapodásban meghatározott célkitűzés elérése érdekében drasztikus változásra van szükség a helyi és globális gazdaságok működésében. Hisszük, hogy ez megvalósítható a szakpolitikák és a gazdasági stratégiák szén-dioxid csökkentési célokkal való összehangolásával.

 

Támogatjuk ügyfeleinket a Net Zero és a szén-dioxid-hatékonyság terén

Az Amundi a befektetési értéklánc különböző szakaszain tevékenykedő partnereivel együttműködve támogatja a globális Net Zero célkitűzés elérését. Arra törekszünk, hogy befektetési megoldásokkal, tanácsadással és aktív részvétellel, valamint tudásalapú szolgáltatásokkal segítsük azt a globális célkitűzést, hogy 2050-re elérjük a nettó zéró kibocsátást.

Net Zero Asset Managers kezdeményezés

Az Amundi mélyen elkötelezett az éghajlatváltozás elleni küzdelem mellett. Ennek jegyében 2021 júliusában csatlakoztunk a Net Zero Asset Managers kezdeményezéshez, és vállaltuk, hogy támogatjuk a szén-dioxid-semlegesség globális célkitűzésének 2050-ig vagy hamarabb történő elérését.

Ha többet szeretne tudni

            

Milyen szerepet játszhatnak a befektetések a globális felmelegedés visszafordításában

Amikor turistaként pihenésre, új dolgok felfedezésére vágyunk - vagy esetleg más okból kelünk útra -, jó előre megtervezünk mindent. Sajnos azonban egyre gyakrabban előfordul, hogy utazásunkat olyan megdöbbentő hír, természeti esemény zavarja meg, amely nemcsak a mi időtöltésünkre, hanem a helyiek életére is jelentős negatív hatással van.

Tudjon meg többet!

Net Zero

Induljon el befektetésével a Net Zero felé vezető úton!

Az energetikai átállás számos lehetőséget kínálhat azoknak, akik úgy szeretnének kedvező hozamot elérni befektetéseiken, hogy közben aktívan hozzájárulnak az éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséhez. Befektetőként hogyan vehetünk részt ebben?

      Tudjon meg többet!

 Net Zero Ambition megoldások

Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players - C EUR

Ez az Alap az MSCI Europe Indexet meghaladó, kockázattal kiigazított hozam5 elérésére törekszik, miközben azokra a vállalatokra összpontosít, amelyek elkötelezettek a Föld védelme mellett. Euróban denominált befektetés.

Tudjon meg többet!

 Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players - C USD

Ez az Alap az MSCI Europe Indexet meghaladó, kockázattal kiigazított hozam5 elérésére törekszik, miközben azokra a vállalatokra összpontosít, amelyek elkötelezettek a Föld védelme mellett. Dollárban denominált befektetés.

Tudjon meg többet!

 Források:

1  https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change
2  https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement
3  https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/status-of-ratification   
4  https://www.amundi.com/globaldistributor/Responsible-Investing/Amundi-s-ESG-Ambition-2025
Az Alapba történő befektetésének értéke nem garantált, emelkedhet, illetve csökkenhet is, ami akár az eredetileg befektetett összeg elvesztését is eredményezheti.

Jogi nyilatkozat

Jelen marketingközlemény, melyet az Amundi Asset Management S.A.S jelentetett meg, az Amundi Funds (továbbiakban „Alap”) „Net Zero Ambition” Részalapjaival (továbbiakban: „Részalapok”) kapcsolatban ad tájékoztatást. Az Alap a Luxemburgi Nagyhercegség jogszabályai alapján, Átruházható Értékpapírokkal Foglalkozó Kollektív Befektetési Vállalkozásként (ÁÉKBV) létrehozott, több részalapból álló, nyíltvégű befektetési társaság (société d’investissement à capital variable, SICAV), felügyeli a luxemburgi Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF”). Az Amundi Asset Management egy vagyonkezelő társaság, melyet a Francia Pénzügyi Hatóság („AMF”) engedélyezett, engedélyszáma: GP-04000036.

Jelen marketingközlemény tájékoztatás céljára szolgál, nem minősül pénzügyi eszközök vételére/eladására tett ajánlatnak, befektetési tanácsnak, befektetési elemzésnek, befektetési ajánlásnak vagy egyéb befektetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó ajánlatnak, illetve adójogi tanácsadásnak. Nem képez eladási vagy vételi ajánlatot az Amerikai Egyesült Államokban, illetve annak jogrendszere hatálya alatt álló területeken és birtokokon, valamint az Alap Tájékoztatójában szereplő definíció szerinti „USA-beli személynek”. Javasoljuk, hogy mielőtt meghozza befektetési döntését óvatosan mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait, költségeit, alkalmasságát és konzultáljon szakemberrel. A Részalapokkal kapcsolatos információkat a Tájékoztató, illetve kiemelt információkat tartalmazó dokumentum („KID”) tartalmazza, melyek díjmentesen elérhetők a www.amundi.lu.oldalon .

A KID magyar nyelven, míg a Tájékoztató, valamint az éves és féléves jelentések angol nyelven érhetők el. A Részalapok befektetési jegyeinek forgalmazása a legfrissebb Tájékoztatóban és / vagy KID-ben foglaltak alapján történik. A Részalapok által elért teljesítményt adó terheli, melynek mértéke eltérő lehet az egyes befektetők személyes adóügyi helyzetétől függően és időben változhat.

A befektetői jogokkal és a kollektív jogorvoslati mechanizmusokkal kapcsolatos információk összefoglalója angol nyelven a következő linken található: https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation .

A fenntarthatósággal kapcsolatos információk a https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation oldalon találhatók.

A befektetések kockázattal – többek között politikai és devizakockázattal – járnak. Befektetésének értéke nem garantált, emelkedhet, illetve csökkenhet is, ami akár az eredetileg befektetett összeg elvesztését is eredményezheti. Az eszközök múltbeli hozamai nem jelentenek garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve.

A Részalapok Magyarországon történő forgalmazását a CSSF által a Magyar Nemzeti Bank részére küldött értesítés tette lehetővé. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Alapkezelő visszavonhatja a Részalapok befektetési jegyeinek forgalmazása céljából hozott megállapodásait az EU valamely tagállamában, amelyre vonatkozóan bejelentést tett.

A Net Zero Ambition Részalapokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a tájékoztatót, amely a https://www.amundi.com/globaldistributor/Funds/All-Funds oldalon található.

Az első felhasználás dátuma: 2023. április 17.
DOC ID: #2843449