Likviditási stratégiák

Az Amundi Európában, valamint globálisan is jelentős szereplő a likviditási eszközök kezelése terén. A célokhoz igazított, tiszta megoldásokat kínál azoknak a befektetőknek, akik a likviditást teljesítménnyel kombináló termékeket keresnek1 az egyre szűkösebb hozamlehetőségek közepette.

Likviditási stratégiák hírlevele – 2018. október - november

Weekly Liquidity

Letter  

Primary Market View

Letter

Fókuszban a következetes teljesítmény

A likviditási alapjaink mögött meghúzódó filozófia nem a teljesítmény keresését jelenti bármilyen áron. Az Amundi ahhoz igazította prioritásait, amit az ügyfelei leginkább elvárnak egy likviditási terméktől: biztonság, likviditás és konzisztens teljesítmény².

Előtérben a kockázatkezelés

A világ egyik legnagyobb alapkezelőjeként az Amundi számára magas a mérce. Ezek az elvárások a befektetések biztonsága iránti rendíthetetlen elkötelezettségében is tükröződnek, melyek a likviditási alapokkal foglalkozó csapat szemléletének középpontjában állnak.

Likviditási eszközök főbb adatok

Első/1

a pénzpiaci stratégiákban Európában3

227

millárd

EUR 

kezelt vagyon4

több mint

30 év

tapasztalat a likviditási alapok kezelésében4

Többlet készpénz felhalmozása

A készpénzigény időhorizontjának felbontása lehetővé teszi a befektetők részére a kockázatok megfelelő kezelését és a hozam optimalizációját

Négy szakterület, amelyek megoldást kínálnak a befektetők különleges igényeire

 

 

01 I Pénzpiaci alapok: azoknak, akik a napi likviditást és a biztonságot keresik

A pénzpiaci alapok mögött meghúzódó filozófia nem a teljesítmény utáni hajszát helyezi előtérbe bármi áron, hanem azokra az igényekre fókuszál, melyeket a befektetők leginkább elvárnak egy pénzpiaci alaptól: likviditást, átláthatóságot, biztonságot és következetes teljesítményt5.

 

 

02 I Nagyon rövid futamidejű kötvények: azoknak, akik a likviditást keresik, a pénzpiaci alapokhoz képest magasabb hozam mellett

A negatív hozamkörnyezetben6 a befektetők kiterjeszthetik befektetési palettájukat az igen rövid futamidejű kötvényalapok felé, melyek:

  • Elsősorban kötvényekbe fektetnek be
  • A pénzpiaci alapokénál hosszabb lejáratot kínálnak, konzervatív keretrendszerben
  • Aktívan figyelik a kamatkockázatot az esetleges kamatprémium kihasználása érdekében

 

 

03 I Abszolút hozam kötvények: azoknak, akik rugalmasságot és alacsony volatilitást keresnek

A likvid eszközök hosszabb távú5 (legalább egyéves időtartamra szóló) optimalizálása érdekében a befektetők egy kifejezetten rugalmas, ugyanakkor alacsony volatilitásra törekvő stratégiát is választhatnak:

  • Széles befektetési paletta
  • Piaci lehetőségek függvényében változó értékpapír-kiválasztás és taktikai pozíciók
  • A volatilitás felső határa 2% volt az elmúlt év során6.

04 I Biztosított eszközök: azoknak, akik diverzifikációt keresnek a kötvénypiaci befektetések között

A szabad likviditás lekötése céljából sok befektető keresi annak lehetőségét, hogy  a befektetéseit minél jobban diverzifikálja. Ez a cél elérhető az ún. „biztosított eszközökbe” történő befektetéssel:

  • A hozzáférést jelent egy speciális eszközosztályhoz, melynek teljesítménye a kötvénypiac többi szegmensével kevésbé szorosan mozog együtt
  • Magasabb hozamlehetőséget kínál, mint a hasonló hitelminősítéssel rendelkező hagyományos kötvények6
  • Mérsékelt kibocsátói kockázatot hordoz, az alapos elemzési munka és a nagyon szigorú kiválasztási szempontok miatt

Dokumentáció

(1) A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jővőbeli teljesítményre.

(2) Az Amundi likviditási alapjai/részalapjai nem tartalmaznak tőkegaranciát, tőkevédelmet vagy hozamvédelmet.

(3) Forrás: Lipper FMI, FundFile – 2018 Március vége – Nyíltvégű alapok Európában vagy kapcsolódó offshore területeken bejegyezve. Eszközosztályok a Lipper FMI adatbázisa alapján definiálva.

(4) Forrás: Amundi. 2019. december végi adatok

(5) Csak tájékoztató jellegű információk, előzetes értesítés nélkül változhatnak. Az Amundi likviditási alapjai/részalapjai nem tartalmaznak tőkegaranciát, tőkevédelmet vagy hozamvédelmet.

(6) A múltbeli piaci hozamok nem megbízható indikátorai a jövőbeli hozamoknak.

A jelen tájékoztató kizárólag a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény(„Kbftv.”) szerint „Szakmai” befektetőnek minősülő ügyfeleknek készült, azaz, akik a MiFID II. Irányelv és a Bszt. szerint szakmai ügyfélnek minősülnek, vagy kérés esetén szakmai ügyfélként kezelhetők, vagy a Kbftv. szerint legalább százezer euró vagy annak megfelelő értékű kollektív befektetési értékpapírba történő befektetésre vállalnak kötelezettséget.
A weboldalon található információk nem a széles nyilvánosság tájékoztatását szolgálják, és azok nem használhatók a helyi jogszabályok értelmében lakossági befektetőnek minősülő látogatók, valamint az 1933. évi Amerikai Értékpapírtörvény hatálya alá tartozó Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) által kiadott „S Rendelet” értelmében USA-beli személynek (US Persons) minősülő személyek tájékoztatására sem.
A weboldalon szereplő tájékoztatás semmilyen körülmények között sem minősül az Amundi Alapkezelő Zrt. vagy az Amundi bármely tagvállalata részéről pénzügyi eszközök vételére/eladására tett ajánlatnak, befektetési tanácsnak, befektetési elemzésnek, befektetési ajánlásnak vagy egyéb befektetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó ajánlatnak.
A befektetések kockázattal járnak. A befektetés hozama nem garantált. A múltbeli hozam nem jelent garanciát és megbízhatóan nem is jelzi előre a jelenlegi, vagy a jövőbeli teljesítményt. A befektetés hozama és eredeti értéke emelkedhet vagy csökkenhet, mely az eredetileg befektetett összeg elvesztését eredményezheti.
Minden esetben kérje befektetési tanácsadó segítségét annak eldöntésére, hogy a választott befektetési eszköz megfelel-e az Ön befektetői profiljának, és a befektetési döntést ne hozza meg kizárólag a jelen weboldalon közölt tájékoztatás alapján! Fogyasztónak minősülő látogatóink számára javasoljuk, hogy látogassanak el az alábbi weboldalakra is: www.mnb.hu/fogyasztovedelem; https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/befektetes-megtakaritas.
Az Amundi sem közvetlenül, sem közvetve nem vállal felelősséget a jelen tájékoztatásban foglalt információk felhasználásáért, továbbá semmilyen körülmények között nem terheli felelősség a jelen tájékoztatásban szereplő információk alapján meghozott döntésekért. A jelen tájékoztatás tartalma az Amundi előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolható, sokszorosítható, módosítható, fordítható le és nem terjeszthető olyan országban honos illetve olyan joghatóság alá tartozó harmadik személyek részére, ahol az Amundit a termékek tekintetében regisztrációs kötelezettség terhelné, vagy ahol ez jogszabályba ütközne.
A jelen tájékoztatást az Amundi kizárólag általa megbízhatónak ítélt források alapján nyújtja, és jogosult az abban foglaltakat előzetes értesítés nélkül módosítani!